Prijava

‎-Šta želiš biti kad porasteš?
-Sretan!
-Ne,nisi shvatio pitanje.
-Ne ,nego ti nisi shvatio život!
_________________________________________________

*
Srkletnik je nastao od riječi srklet, a značenje mu je nešto kao "Melankolik".
Znači: http://vukajlija.com/skrletnik
______________________________________________

#183
+18697
520
definicija