Prijava · Registracija
38 : 64
16 em plus     16 em minus
39 : 64
38 : 65

Zna gde raci zimuju

Zna gde muva piša.

- E kevo gde sam ostavila ono?
- Glavu? Ne znam, valjda je nisi imala.
- Ne breeee ono znaš onu fiokicu za telefon, za karticu znaš. Provalila sam kako se stavlja.
- Ćeš koordinate ili ti je treća fioka odozdo s leve strane u kutijici plavoj sa crvenim...
- Setila sam se fala kevo!