Prijava
 1.    

  Znak raspoznavanja

  Detalj koji nam olakšava da se "nađemo" sa nekom osobom.

  - 'Alo glavonja, 'oćemo do grada?
  - 'Ajmo.
  - 'Aj' se nađemo u osam?
  - Važi. Tu-tuuu ...
  - 'Alo, magarče glavati, što prekide vezu, nismo se dogovorili GDE ćemo se naći ...
  - 'Aj' kod male musave radnje. Tu-tuuu...
  - 'Alo, morončino glavata, što prekide vezu, a koji je znak raspoznavanja?
  - Znak raspoznavanja je što ti poznaješ mene a i ja poznajem tebe.
  - Vidim ose.
  - Vidim ose.