Prijava
  1.    

    žvalavi

    Osoba koja kad priča ne guta pljuvačku dovoljno brzo,pa mu se pljuvačni sadržaj zadržava na rubu usana.Samim tim imaš utisak kao da ima žvale.

    Često takve osobe u zanosu priče znaju malo da te i ulipaju,pa ti je za razgovor sa njima neophodan kišobran.