Prijava
   

*

Onlajn korektor.

- Bila sam juče kod Mileta na delu..
- Opa!
- Selu*

Komentari

u primeru ni korektor ne pomaže +

Ovaj korektor ne briše mentalne pogreške...kao što je ova... :P