Prijava
   

100 km

Razdaljina koja nije ispod one kad vam riba na vase pitanje: odakle si?, odgovori sa:"okolina Beograda"!