Prijava
   

5 min

1 h

Roditelj: Sine, hoćeš li doći kući vidiš da je već pola 3.
Dijete: Eto me tata za 5 min.