Prijava
   

50 000 dinara

Cena patriotizma po najnovijoj tarifi, za one koji odbiju ratni raspored. Može da se plati i sa dva meseca zatvora.