Prijava
   

7 reči

7 reči koje ne možeš reći na javnoj televiziji su: shit, piss, fuck, cunt, cocksucker, motherfucker i tits.

Komentari

Hvala, druže, naučili smo važnu lekciju