Prijava
 1.    

  (_______) zakon

  Još jedan u nizu zapadnjačkih manira slepo i nekritički prekopiranih ovde. Podrazumeva se saosećanje sa porodicama žrtava monstruoznih krivičnih dela, čija se imena daju zakonima o sankcionisanju tih krivičnih dela, ali ipak je trebalo razmisliti o mogućnostima zloupotrebe takve prakse, počev od profanisanja i skrnavljenja uspomene na žrtve, pa nadalje. Zakon ili valja, ili ne valja, i tu nikakvo nadevanje imena ne može da pomogne.

  Bulgakovljev (Bulgov) zakon

  Član 1
  Svako ima pravo da, zbog svoje nepismenosti, ispada glup u društvu, ako mu tako odgovara.

  Član 2
  Niko nema pravo da prisiljava drugoga na radnju bližeopisanu u čl. 1.

  Kaznene odredbe
  Počinilac se prepušta na milost/nemilost oštećenom.
  Ovlašćeno lice za konsultacije i ekspertize: videti naslov Zakona.