Prijava
   

A je l' imaš napismeno

Jedini dokaz za osobu koja ne uspeva da razvije poverenje ili se drži zajebantski. Ništa reč, ništa elektronski potpis.

-Baba, ženim se za dve nedelje!

-A je l' imaš napismeno? Ljubi ga baba, još malo pa ćeš 40 godina. Ćaći sam ti mladu našla, a upola je mlađi od tebe bio.

Komentari

+ a kude je pečat?