Prijava
   

Adolescent

Kada ti reči - kurtoazija, kuriozitet i krucijalno ama baš ništa ne znače osim kad u svojoj glavi izvučeš koren reči, promeniš sufikse i izvršiš odgovarajuće glasovne promene da bi došao do reči - kurton, kurato i kruti.

Komentari