Prijava
   

Aman zaman

Aman - milost (turski)
Zaman - vreme (turski)

Govorni izraz u turskom jeziku koji u prenesenom značenju na srpskom glasi "imaj milosti", odnosno "smiluj se, više!".

Komentari

..nemoj da si luda, zgromicu te ja...