Prijava
   

Automatika

Dokaz da su elektrotehnicari prije 142 godine poceli konzumirati droge

Sa aspekta informacijskog sistema signalima se ostvaruje i informacijsko povezivanje sistema. Manipulaciju nazivamo jos i pobudnim signalom ili krace pobudom , odnosno posmatrajuci blok semu pobudnim signalom bloka ili krace receno pobudnim blokom

Komentari

daj mu ga po SAU, MAU itd.
+

Radni napon je mera ineteziteta unutrasnjeg otpora masinskog dela svedenog na jedinicu povrsine poprecnog preseka... +