Prijava
   

Avanturisti

Vrsta turista koji korišćenjem svojih akrobatskih sposobnosti u integraciji sa vožnjom bicikla na šetalištu, egzibicijama sa veslima i plutačama znaju da puste krv ponekog nedužnog čoveka koji je došao na odmor.

Uvek mene.