Prijava
   

Avion, bomba

Dve reči koje će vas, ukoliko se nalaze u istoj rečenici, asocirati na jednu od dve stvari:
1. Neku dobru ribu
2. Brus Vilisa