Prijava
   

baba sera

Klasičan primer zloupotrebe dominantnog položaja(monopola). Zarađuje na bazi primitivnih, čulnih poriva, ne plaća PDV-podriva državu. Posluje po principu TRI NUŽDE-RUČAK.