Prijava
   

baba sera

Žena, obično starija, koja naplaćuje ulaz u WC.

Eva Ras glumila je baba seru u "Mi nismo anđeli".