Prijava
   

baba sera

-Žena koja je postigla savršenstvo u menadžmentu. Njene su usluge jeftine, a stranke su uvek zadovoljne.
-Drugarica od glagola druženje, a ne od glagola trpanje.

Ova vaša baba sera je zakon, odnesi joj jedno ćepi.