Prijava
   

Baba Sera

Nepravedno marginizovana socijalna grupa, koja nam rešava životna pitanja sa dva "lističeka" najeftinijeg toalet papira.
(a kome je žao dati 30 din za rasplet horora...)

Komentari