Prijava
   

Baca pošalice

Zanimljiv način kazivanja da se neko zajevabava ili tovari nekoga.

-Vidi života ti Simketa, već dva sata baca pošalice na Marka.

-Ma klasika!

Komentari