Prijava
  1.    

    Bacanje cipela

    U arapskoj kulturi, bacanje cipele na nekoga je izraz najvećeg nepoštovanja. Pošto je stopalo najniži deo tela, kada Arapin baci cipelu na nekog, on mu saopštava koliko ništavnim ga smatra. Dizanje nogu na sto se takođe smatra velikom uvredom za sagovornika.
    Drugačiji običaj bacanja cipela postoji i u Americi. Bacaju se po dve vezane cipele na električne vodove gde se ostavljaju da vise (kao kod nas klik-klak devedesetih) i to iz različitih razloga. Mogu označavati kuću gde se u kraju prodaje kokain, mesto gde je ubijen član nekog genga, ali se i bacaju na kraju školske godine i pri raznim proslavama. U Škotskoj, mladići bacaju cipele na telefonske vodove da obeleže gubljenje nevinosti.
    U nekim krajevima ljudi bacaju cipele preminulih članova porodice na električne vodove verujući da će njihovi duhovi hodati na toj visini iznad zemlje, što će ih držati podalje od kuća.