Prijava
   

Badženjača

Dugačka motka kojim se dizala letva na krovu od dasaka koja je bila labava namjerno da bi glumila poklopac za dimnjak u brvnarama u kojima je ognjište mjenjalo centralno grijanje, štednjak, opciju "otkuvaj" na veš mašini, sijalice, lustere, upaljače.
Motka je bila izrazito dugačka jer se sa patosa trebalo doprijeti do vrha krova, tako da neko naziva žgoljave dvometraše badženjačama.

- A brate, ovaj Yao Ming što se bio napucao dok je igrao u NBA.
- Pa teretana čuda čini, na početku prve sezone je bio badženjača.