Prijava
   

Bariti

Kuvati na pari.
Lagati u žargonu.

Nemoj da bariš...