Prijava
  1.    

    Bez boje, mirisa i ukusa

    Nijemi svjedok života koji prolazi pored njega. Bez snage da utiče na ono što se dešava. Niti zbori, nit' romori. A možda bi i imao šta da kaže, samo da nema tog prokletog napora koji kazivanje prati.

    Proziran. Ne primjećuje se čak ni u prolazu. Stopljen sa sivilom svoje okoline, kameleonski prilagođen mediokritet, Petrović Petar na spisku stanara vremena u kome živi.

    Kao sjenka. Niko. I ništa.