Prijava
   

Biti umoran od života

Visok stepen razočaranosti istim.

Komentari

"Rano je za tugu" :) pilsPlus

"umoran sam od života.umoran sam od kafana.umorno je srce moje umorno".