Prijava
   

Bože, Bože... i Više, više...

Simptomi hronične nervne napetosti kod ljudi koji su toliko u kurcu da više nemaju ni snage da se pošteno ispsuju, već svoj jad ublažavaju samo uzdasima i jedva čujnim "Bože, Bože..." ili "Više, više..." (što je skraćeno od "dokle više", "dosta više", "u kurac više sve..." i sl.)