Prijava
   

Brate!

reč koja se može koristiti za direktno imenovanje i iskazivanje određenih složenih sklopova emocija (videti primer)

Brate!
('de si sto godina)
Braate..
(malo oduženo a; uz neki bedak kao sto je saučešće ili raskid)
Brate
(sa kratkouzlaznim akcentom; moze biti početak neke molbe ili uvod za neko kompromitujuce pitanje)
Braaate!
(otegnuto a, razočaran prizvuk; ono kao uzeo si mi poslednje vopi)
Brate!
(uz iznenađen izraz lica, odobravajući ton; kao kakvu si cicu naFatao)
Brate.
(izgovoreno uz dozu dosade, kao ovo što vam sad odjekuje u glavi; kao sažeta rečenica tipa "e smorio si sa definisanjem takvih provaljenih izlizanih fora, evo ti minus")

Komentari