Prijava
   

Bulje na platnu

Umetnost blejanja na omiljenom zidiću u kraju.