Prijava
   

Buržujska privilegija

Kucnuti u drvo tokom vožnje automobilom.

A: Kako su tvoji,nisam ih dugo video?
B(uržuj): Da kucnem u mahagoni,odlčno su.