Prijava
   

Ćerestvo

Samo još jedan od brojnih arhaičnih izraza u vokabularu naših ljudi. Imenica koja označava bilo kakav kompleksniji električni uređaj. Često se može čuti uz glagol jebenisati.

Laptop: "Kak'o je to ćerestvo, kad može da radi, a da nije ukopčano u struju?"

Komentari

Kod mene kazu cereslo

:-) To nisam čuo sto godina.