Prijava
   

Černobilj

Prdež koji sakrivaš tako što okriviš ortaka do sebe.

*prfffftrrrrpuffff!
(istog sekunda, ka preneraženom ortaku)
-Au brate idukurac al si prdno, pomrećemo!