Prijava
 1.    

  čibe

  često ime pasa lutalica

 2.    

  čibe

  Glasovna komanda za teranje psa od sebe.Koristi se najčešće uz ''bre'' ili prigodnu psovku.

  ''Čibe, bre, jeb'o te gazda!''

 3.    

  Čibe!

  Uzvik. Kaže se dosadnom keru ili osobi sa kojom imamo takav odnos. Ima značenje da treba da odstupi i prepusti nas našim razmišljanjima ili poslu.
  Ne treba ga zameniti sa uzvikom "Marš!",kada treba imati spremno i sredstvo prisile.

  Čibe BRE!!!