Prijava
   

Cicelj

Jedan pod-oblik južnosrpskog superlativa prideva "kiselo".

1. Kisel.

2. Pokisel.

3. Najkisel.

4. Cicelj.

P.S. Na pitanje "Šta ti je to cicelj?", Vaš sagovornik će svoje lice izobličiti u grimasu koja nastaje upravo kada pojede taj isti cicelj.