Prijava
 1.    

  Ciganski prelaz

  Dijagonalni prelaz preko puta 15-20 metara pre prešačkog.
  Ovaj prelaz započeli su cigani koji skupljaju kartone.

  - Šomi, pobeže nam bus!
  - Neće! Kreni ciganski prelaz! Stižemo!