Prijava
  1.    

    Cincari

    Cincari su mutirani (tj. evoluirani) Vlasi.
    Vlasi su potomci delimično romanizovanih Tračana i Dačana koji su se vekovima bavili isključivo stočarstvom. To je trajalo sve dok se jedan Vlah nije dosetio da bi mogao da trguje sirom. Ostali su videli od njega i tako su nastali Cincari, bogati trgovci, nosioci građanskog staleža na Balkanu. Reč "Cincar" je nastala od reči "cinci", što na njihovom jeziku znači "pet", a koja se često koristila tokom trgovine.
    Za Cincare važi isti stereotip kao i za Jevreje, tj. bavili su se uglavnom urbanim poslovima: političari, trgovci, pravnici, glumci, pevači...