Prijava
   

Cirkuzati

Zajebavati se na tuđi račun.

-Cirkuzaj ti tako kad budeš svoj stan našao!