Prijava
   

Čobanuša

Sitna, rominjajuća kiša koja kvasi.

Komentari

kisa koja kvasi? Nemoguce!

brao džej džovo!

Pa, kad lije nećeš ni izlaziti, sa ovom se sjebeš. Misliš nije ništa a bdeš mokar, u tom smislu.