Prijava · Registracija
639 : 108
16 em plus     16 em minus
640 : 108
639 : 109

Dart Vejder

Pandur koji noću zaustavlja vozila kada prekorače brzinu sa svojom moćnom crvenom svetlećom palicom (mačem)

Komentari