Prijava
   

Demarkaciona linija

Suštinska granica između dve ili više zemanja, njenih interesa, zona uticaja. U širem smislu, geostrateški oslonac.

- Koji je geostrateški interes Nemačka imala u ratu u Hrvatskoj 90ih.
- Da porobi balkanske narode kao koloniju jeftine radne snage.
- Ne, nisam te to pitao već koji je geostrateski interes bio?
- Ne znam.
- Da podeli Evropu na 2 dela. Danas ti u Dalmaciji preko 90% hotela drže Nemci kao i slovenačkoj obali. S tim u vezi, Nemci su preko svojih istorisjkih sazveznika: Austrije, Slovenije i Hrvatske podelili Evropu na dva dela. Ali, dobro. Mlad si ti, imaš još da učiš da bi neke stvari razumeo.