Prijava
   

Diskriminacija

Kada od svih organa i dijelova tijela samo za kurac kažemo da je glup.

"Glup si k'o kurac!"