Prijava
   

djene djene

Izraz koji isto znači kao pola pola

1.govori ,,Kako ide poso?"
2. odgovara ,,Djene djene."