Prijava
   

Do moganje

Ili puni izraz: "Jebanje do moganje", zato što se ova prva imenica prećutkuje u kulturnom društvu.
Izraz označava da se neka radnja, stanje ili zbivanje odugovlače u nedogled, što zbog prirode aktera, što zbog same prirode radnje, stanja ili zbivanja.
Najčešće vezano za muke sa srpskom administracijom.
"Moganje" - moć, sposobnost, mada bolje reći vrhunac moći i sposobnosti, preko koga se dalje ne može, pa bi onda "jebanje do moganje" bilo "jebanje do krajnjih granica izdržljivosti aktera jebanja ili stvari koja se jebava, tako da ti samo jebanje dokurči".

- Sad kad nam dođe inspekcija, će da bude...do moganje!