Prijava
   

Dobra riba

Vrsta sisara.Kopnena životinja ženskog roda,mada u nekim slučajevima može da bude i muškog samo što se u tom slučaju kaže samo 'riba'.