Prijava
   

Elektrin kompleks

Stanje kada ti opizde veliki račun za struju pa ti dođe da jebeš mater svima u Elektri. Armagedon je ako, kojim slučajem, račun ne stigne.

- Momak, je li došlo što na ime Perić?
- Evo, Telecom, voda, A1.
- A struja?
- Nema.
- Jebem li im mater. Oderali su me ko živinu ima tri mjeseca, a sada dva usrana mjeseca nije došla struja.