Prijava
   

Energetski vampir

Osoba koja vam krade struju, parazitira na vašim utičnicama.

- Gde imaš utičnicu da uključim malo telefon da se puni?
- Koji si ti energetski vampir! I juče si mi krao struju!