Prijava
   

Entuzijazam

Kada pripravnici prime prvu platu i časte kolačima celu firmu.