Prijava
 1.    

  Evidentiranje u Katastar

  Zasnivanje institucije braka u epohi kada su naše dede i babe bili pred seksualnom afirmacijom. Sažeto rečeno - tapija na ženu. Pojedini se drže tradicije, pa evidentiranje u katastar praktikuju i dan danas.

  Nekada davno Bog stvori Zemlju, a Zemlja stvori Njivu i nameni joj jednu svrhu - da rađa. Njivu su od milošte zvali Radmila. Dođe jedan lep dan da se na Njivi seme posadi, da Njiva Radmila novi usev donese, jer pobogu, takav je red, tako je Bog-Otac hteo. Sudbina kleta prst zaustavi na ratara Stojana.
  ---
  Katastarski službenik: Dragi moji i drage moje, okupili smo se ovde da svečano dodelimo Stojanu pravo na korišćenje ove plodonosnice Njive. Isključivo će Stojan, znači jedino će on imtai privilegovano pravo da svojim ralom obrađuje njivu i da seje po njoj svoje zlatno seme. Molim sve prisutne da se izjasne da li je neko ranije polagao pravo na obrađivanje ove Njive ovde - NE, dobro. Da li neko u buduće želi da polaže pravo na obrađivanje ove Njive ili možda ima nešto protiv toga da Stojan po njoj svojim plugom ore - Građanka Feministkinjić taman htede da izusti nešto, ali joj svedoci hitro prerezaše grkljan – službenik nastavi dalje - Niko nema ništa protiv, dobro. Dakle možemo preći na stvar. Stojane, da li ste saglasni da ćete ovu Njivu, koja je dar nebeski, valjano obrađivati, negovati, redovno đubrti, sejati i žnjati, i štititi od vremenskih nepogoda njene useve plodne.
  Stojan: Dakle, kategorično uvek.
  Katastarski službenik: Njivo, blagoslov Vašeg oca Boga i Vaše majke Zemlje, već imamo, a i cveće kojim cvetate svedoči o vašoj plodnosti, tako da u ime naroda mogu svečano da vas proglasim Privilegovanim Ratarom i Plodonosnom Oranicom. Njiva je samo Stojanova. Stojan od danas postaje isključivi nosilac svih tapija nad njivom. Njegovo je pravo, a Njivina obaveza da se povinuje Stojanovom raoniku i zemljoradničkim sklonostima i instinktima. Tudjin koji u Njivu takne svojim ralom, nikad svoga ploda ne ubrao dabogda. Stojane, možete početi da orete njivu i da sejete. Neka vas vreme posluži i neka su vam plodovi mnogobrojni.
  U ime Stojanove Patrijaršije, Tapije Neosporne i Svetoga Srpstva - Amin