Prijava
 1.    

  Evo ti ga kurac

  Neeš kolega! Ne ovog puta- ne u mojoj smeni... Ultimativna konstatacija koja sagovornika stavlja u pat poziciju.

  -U 11 je pauza, a vama treba obrazac br. 5 ovreren u tri primerka a to je na šal...
  -Šalteru 6! Uzeto, overeno! Evo ti ga kurac, daj ličnu!
  :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
  -Ali dobila sam, ne vredi.
  -Evo ti ga kurac, siši!
  -:slurp, slurp: