Prijava
   

Evo ti ga kurac

Neeš kolega! Ne ovog puta- ne u mojoj smeni... Ultimativna konstatacija koja sagovornika stavlja u pat poziciju.

-U 11 je pauza, a vama treba obrazac br. 5 ovreren u tri primerka a to je na šal...
-Šalteru 6! Uzeto, overeno! Evo ti ga kurac, daj ličnu!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
-Ali dobila sam, ne vredi.
-Evo ti ga kurac, siši!
-:slurp, slurp: